On key update merge metadata correctly
authorRuben Pollan <meskio@sindominio.net>
Fri, 19 Dec 2014 13:40:05 +0000 (07:40 -0600)
committerRuben Pollan <meskio@sindominio.net>
Thu, 15 Jan 2015 19:10:57 +0000 (13:10 -0600)
commit607e10bab5b81de692a31cfa5624d0f3630f4c55
tree347371a3a4689ca3c4a1e71dce77595b780da8c2
parentc6e5296ed7e9c5021d09dde381d77d2d17d5715d
On key update merge metadata correctly
src/leap/keymanager/openpgp.py