Merge branch 'ci_fail_when_tests_break'
authorVarac <varac@leap.se>
Mon, 26 Jun 2017 17:52:22 +0000 (19:52 +0200)
committerVarac <varac@leap.se>
Mon, 26 Jun 2017 17:52:22 +0000 (19:52 +0200)
commit4895539041b7cd4c6ba65bba56e2e41acfa3de34
tree19a2c85e9897b18088a9a9e38cce87dd9e94339d
parent16c8f00a6a6e388f8a8f8b831d7e507f8cb67c78
parentd0f016cf8f3130c769a1de8be8d89790c0d8e511
Merge branch 'ci_fail_when_tests_break'